1997

דיוקן המשכיל – בין ספרות למצוות, בין אידאל לדקדנס. עיון ב"שירי תפארת" לנפתלי הרץ וייזל וב"ניר דוד" לשלום הכהן

אברבנאל, הדס

124

1998

עליה וקליטה. השוואה בין שתי עליות: עליית יהודי גרמניה. עלית יהודי עירק

אידלסון, רות

107

1999

דיבור ושתיקה. עיונים בתפיסת הלשון של פרנץ רוזנצוויג

אידלשטיין, אילון

125

אוני. תל אביב

1981

עבודת דוקטור

בעיות אידאולוגיות, ארגוניות ומבניות בציונות הגרמנית, מראשיתה עד מלחמת העולם הראשונה (2 חלקים)

אילוני, יהודה

32

אוני. בר אילן

תשמ"א    מ.א.

המפגש בין יהודי גרמניה ויהודי פולין במלחמת העולם הראשונה

אלדר, מנחם

26

תשמ"ד

ד"ר קארל לואגר, התנועה הנוצרית-סוציאלית והיהודים בוינה

אלכסנדר, גבריאל

68

1995

יהודי ברלין וקהילתם בימיה של רפובליקת ויימר

אלכסנדר, גבריאל א.

81

1989

ביה"ח של הקהילה היהודית בברלין...

אלקין, רבקה

91

1998

המשכיות ותמורה בפעולות הסעד והרווחה של יהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי בשנים 1933-1945

אלקין, רבקה

115

 

נוער על פי התהום

אצילי, אברהם

140

1999

האיור בספרות הילדים הגרמנית בנושא הרייך השלישי בשנים 1986-1999

אקשוטי-שפיר, אביבית

126

1997

זכרון ואינטגרציה: תודעה היסטורית ויחס לעבר של יהודי ברלין ברייך השני

ארנפרוינד, ז'ק

103

 

רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז

בורוט, יעקב

78

1987

מקבצנים - לדורשי עבודה

בורנשיין, אהרון

43

2003

תיקון  העולם והפילוסופיה בהגותו של אמיל פקנהיים

בורשטיין ארי

141

אוניברסיטה עברית 1971

התפתחותו החברתית והרעיונית של חבר הקבוצות 51-1928

בן אברם, ברוך

9

1996

אברהם אבן מיגאש והקבלה. התמודדותו של פילוסוף רציונליסט עם הקבלה

בן בפזי, חנוך

130

2000

לאומיות ורומן היסטורי במאה ה-20: הטרילוגיה של מכס ברוד כמקרה מבחן

בן חורין, מיכל

128

2003

ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות

גולצין משה

149

אוני. תל אביב

1973

עבודת דוקטור

משנתו הציונית ופעלו המדיני של חיים ארלוזורוב

גטר, מרים

13

אוני. בר אילן

תשל"ה מ.א.

משנתו החינוכית של יוסף צבי קרלבך ז"ל – הלכה ומעשה

גיליס, מרים

15

אוניברסיטה עברית 1973

המדיניות הציונית והסכם ההעברה  - 1933 - 1935

גלבר, יואב

7

אוניברסיטה עברית 1968

עבודת דוקטור

הישוב בתקופת העליה הרביעית (1924-1929) מבחינה כלכלית ופוליטית

גלעדי, דן

18

1996

גבולות ההשפעה של רבנות גליציה במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה. ר' שלמה קלוגר כמקרה מבחן

גרטנר, חיים

104

1998

רבנות גליציה במאה התשע-עשרה: היבטים חברתיים ותרבותיים

גרטנר, חיים

119

1998

ממוות לגאולה. תפיסת הגאולה כפתרון לבעיית הפחד מהמוות אצל פרנץ רוזנצווייג

דגן, חגי

112

1990

יהודי המבורג 1928 – 1930 קהילות בעתות משבר

דומקא אליעזר

56

אוניברסיטה עברית

1982

עבודת דוקטור

הארגון המרכזי של יהודי גרמניה בשנים 1933 עד 1945 – מעמדו במדינה ובחברה היהודית

הילדסהיימר, עזריאל

40

2002

התמודדות חוכמת ישראל בגרמניה עם ביקורת המקרא במאה התשע-עשרה

הכהן רן

148

 

סיפורי המקרא לילדים יהודיים

הכהן, רן

77

2002

הביוגרפיה האינטלקואלית של המשכיל פטר בר (1758-1838)

הכט לואיזה

144

2003

המנהג כמחזק את הזכירה ומעשייה אצל יהודי ימי הביניים

וידבסקי שי

153

1996

המפגש בין יהודי גרמניה ליהודי פולין (2 כרכים)

וייס, יפעת

83

אוניברסיטה עברית תשל"א

עבודת דוקטור

חינוכו של הילד היהודי בגרמניה הנאצית – החק וביצועו (3 חלקים)

ולק, יוסף

3

אוניברסיטה עברית 1971

מ.א.

ארגון, רפורמה ואמנציפציה ביהדות גרמניה 1806-1850

וסרמן, הנרי

19

עבודת דוקטור

יהודים, בורגנות ו'חברה בורגנית' בעידן ליברלי בגרמניה  1840 - 1880

וסרמן, הנרי

25

 

דרכים של שני זרמים דתיים ביהדות גרמניה נוכח עליית הנציונל-סוציאליזם ב-1933

זיסויין, יואל

118

1996

התנועה הציונית החלוצית בגרמניה בשנים 1933-1943. שני כרכים

זלינגר, אליהו קוטי

108

ירושלים

תשמ"ו

הצלת יהודים מגרמניה באמצעות הגירה נובמבר 1945-1938

זריז, רות

28

אוניברסיטה עברית

1961

עבודת דוקטור

האנטישמיות ברייך הגרמני השני 1870/1-1914

טל, אוריאל

33

1996

הגות ומעשה במשנתם החינוכית של יאנוש קורצ'אק...

יפרח, חנה

85

אוניברסיטה עברית

תשכ"ז

ארגוני 'בני המדינה' באשכנז במאות הי"ז והי"ח (3 כרכים)

כהן, דניאל י.

35

אוניברסיטה עברית

תשמ"ב

מ.א.

בין ציונים לליברלים – ברלין 1929-1932

כוכבי, יהויקים

30

1986

פעילות תרבותית וחינוכית של יהודי גרמניה 1933 – 1941 כתגובה על האתגר של המשטרה- NS

כוכבי, יהויקים

42

אוניברסיטה עברית

1985

עבודת דוקטור

דרכה הרעיונית והפוליטית של ציונות גרמניה בתנועה הציונית העולמית, 1918-1932 (2 חלקים)

לבסקי, חגית

37

1986

התמודדותו של פרנץ רוזנצוויג עם המורשת ההגליאנית

לוי, זאב

41

1996

"האיגוד לתרבות ומדע של היהודים" (1810-1824) בחיפוש אחר מושג חדש של יהדות

ליבנה-פרוידנטל, רחל

105

 

השפעותיהם של תהליכים פוליטיים,חברתיים כלכליים ודתיים בקביעת דרכה של עלית הנוער הדתי בשנותיה הראשונות

מאור, אהרון

45

עבודה סמינריונית

תש"ן

הוראת העברית בגרמניה הנאצית 1933-1939

מאירי, חיה

50

אוניברסיטה עברית

טבת תשס"א 2000

פואטיקה של שואה – אבות ובנים

מזרחי אילנה

135

אוניברסיטה עברית תשל"ב

חידוש ההיסטוריוגרפיה היהודית בראשית המאה הי"ט (2 חלקים)

מיכאל, ראובן

10

 

יהדות והגות רדיקלית: ליאו לובנטל ואריך פרום בימי רפובליקת ויימר

מירון, גיא

66

אוניברסיטה עברית

תשנ"ח

מ"שם" ל "כאן" בגוף ראשון

יהודי גרמניה בארץ ישראל

מירון, גיא

136

1997

מאבק לאומי וזהות שכנגד

מלרביץ, זוהר

95

2000

צמיחתה וגיבושה של האורתודוקסיה היהודית בגליציה חברת "מחזיקי הדת" 1867 - 1883

מנקין רחל

150

אוניברסיטה עברית 1971

התגובה הפוליטית של המוסדות והארגונים היהודיים בגרמניה לתגובת המדיניות האנטי-יהודית של הנציונלסוציאליסטים בשנים 35-1932

מרגליות, אברהם

11

 

תנועת הנוער הישראלית "עזרא" 1936-1988

נבון, חיים

131

1995

רעיון בחירת עם ישראל והרעיון המשיחי

נבות, ענת

94

אוני. תל אביב

1981

עבודת דוקטור

מדיניות של 'היגיינה סוציאלית' בגרמניה – יוליוס מוזס (1868-1942) ואסכולת ההיגיינה הסוציאלית בתקופת הקיסרות וברפובליקת וויימר (2 חלקים)

נדב, דניאל ש.

38

1997

החינוך היהודי בגרמניה הנאצית (1933-1943) והשפעת המנהיגות הדתית על עקרונותיו

נעים, ירון

122

1997

היהדות כ'דת-חוק' – גלגוליה של תפיסה ביהדות שפינוזה

סיידלר, מאיר

102

אוניברסיטה עברית 1975

חנוך בפילוסופיה הדיאלוגית של בובר

סקר, זרובבל

8

2003

דעת מאמינה – עיונים במשנתו של פרנץ רוזנצווייג

עמיר יהוידע

145

1994

תגובות ארץ ישראליות להגותו של פרנץ רוזנצוייג

עמיר, יהוידע

70

2003

תולדות קהילת הלברשטדט במאות התשע-עשרה והשערים

פוסט חנן

152

עבודה סמינריונית

משכיה – 1948

פולאק, חנן

2

1997

תולדות קהילת נורדהאוזן.

שני חלקים

פייסט, חנן

113

2002

היהדות ההיררכית בהתהוותה( 1700-1918)

פרזיגר אדם

138

אוני. תל אביב

1982

עבודת דוקטור

האורתודוכסיה היהודית בגרמניה ויחסה להתארגנות יהודית ולציונות (1869-1911) (2 כרכים)

צור, יעקב

29

אוניברסיטה עברית 1976

 

המאבק על אמנציפציה ואינטגרציה של היהודים בקונטקסט העימות בין פרטיקולריזם ואחדות לאומית בהמבורג 1830-1865

צימרמן, משה

6

1999

קהילות דויטשקרויץ (צלם-צעהלים) שבבורגלנס

צלמון מילכה

151

אוני.  תל אביב

מרץ 2000

יצירת דימויי הידע בטקסטים לילדים יהודים בארצות דוברות הגרמנית בתקופת ההשכלה

קוגמן טל

137

אוניברסיטה עברית 1975

"הבעיה היהודית" ברייך השלישי

 (3 חלקים)

קולקה, אוטו דב

12

1998

אנטישמיות- מוטיב מרכזי בעליית הנאציזם?

קניאל, אסי

116

 

אופוזיציה לאומית-שמרנית ב"רייך השלישי" ויחסה למדיניות האנטי-יהודית ול"פתרון הסופי" 1938-1944.

רוזן, חיים

123

2002

ספירת היהודים בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה

רוזנטל יעקב

142

תשנ"ח

הפילוסופיה של ההלכה במשנתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק

רוזנק, אבינועם

132

2004

הגירתה של הפסיכואנליזה ממרכז אירופה והתקבלות רענונות פרויד בארץ ישראל 1919 - 1950

רולניק ערן

147

 

הבולשביזם ממשה עד לנין: דו שיח בין א. היטל וביני מאת דיטריך אקרט – דרכים לניתוח כתב הסתה

רז, יעל

64

2002

רבנו תם ובני דורו: קשרים, השפעות ודרכי למודו בתלמוד

ריינר אברהם רמי

143

1997

רבינו תם – רבותיו הצרפתים

ריינר, רמי

98

אוני. תל אביב

1983

עבודת דוקטור

פרץ נפתלי – סוציאלדמוקרט בציונות ובארץ ישראל (2 כרכים)

רימר, יהודה

39

1968

פעולתה של "הברת העזרה" ליהודי גרמניה "בחינוך ב'אי" (1901 – 1918)

רינות משה

48

עבודת דוקטור

פעולתה של 'חברת העזרה ליהודי גרמניה' בחנוך בארץ ישראל (1901-1918) (2 חלקים)

רינות, משה

22

אוניברסיטה עברית 1976

 מ.א.

העתונות היהודית בגרמניה בשנים 1879-1882, תגובותיה לפרעות ביהודי רוסיה ולראשית הלאומיות היהודית על רקע התעוררות האנטישמיות בגרמניה

שדלצקי, איטה

1

1997

שמאל דוחה וימין מקרבת

שהם-שטיינר, אפרים

121

אוניברסיטה עברית תשכ"ט מ.א.

עדה נאבקת על הצלחה. פרק בקורותיהם של יהודי דנציג בימי השלטון הנאצי

שטרן, אליהו

16

1978

עבודת דוקטור

קורותיהם של יהודי דאנציג מאז האמנציפציה ועד הגרוש בימי השלטון הנאצי

שטרן, אליהו

24

אוניברסיטה עברית תש"ל 1970

עבודת דוקטור

האידאל החינוכי של 'תורה עם דרך ארץ' בהתפתחותו

שטרן, אליעזר

14

1996

טכסטים לילדים ולנוער...

שיכמנטר, רינה

84

1997

דיוקנה של אשה משכילה בגליציה

שכטר, תמר

106

1998

ההנהגה היהודית במאבקה להשרדות טרזיינשטט 1941-1945

שלאין, מרגלית

120

1989

יעקב אדלשטיין – מנהיג יהודי תחת עול הכיבוש הגרמני בפראג ובגיטו טרזינשטט

שלאין, מרגלית

127

1995

תולדות אוסף הספרים של זלמן שוקן

שפר, זילקה

76

אוניברסיטה עברית 1969

תנועת הנוער היהודית בגרמניה בשנים 1933-1900 (2 חלקים)

שצקר, חיים

5

1995

ההתארגנות המחודשת של הקהילה היהודית בגרמניה (2 חלקים)

שריבר, רות

97

1998

 

 

סופרים וחוקרים עבריים במאה התשע-עשרה ותרומתם למחקר הגיאוגרפי-היסטורי של ארץ ישראל במאה התשע-עשרה

ששון, אברהם

114