מכון ליאו בק ירושלים – פרסומים בעברית

 

 

אופנהיימר, פרנץ

התנועה הקואופרטיבית בעולם ובא"י,

בין קפיטליזם וקומוניזם, מבחר כתבים,

1994, 262 עמ', ספרית פועלים 20 ₪

 

אורבך, אליהו

מארץ האב אל ארץ האבות,

הרופא היהודי הראשון בחיפה בראשית המאה,

1997, 364 עמ', יד יצחק בן צבי  70 ₪

 

אלטמן, אלכסנדר

אברהם (אדולף) אלטמן,

2003, 59 עמ', מכון ליאו בק,

 

אליאב, מרדכי

החינוך היהודי בגרמניה, 1961, 370 עמ'  20 ₪

 

אליאב, מרדכי  / הילדסהיימר, עזריאל
בית המדרש לרבנים בברלין.

מהדורה שניה מורחבת, 2001, 131 עמ'  35 ₪

אלקין, רבקה

הלמות הלב. המשכיות ותמורה בפעולת הסעד והרווחה

של יהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי 1933-1945

2004 , 427 עמ', יד ושם 80 ₪

 

בורוט, יעקב

"הגנו על עצמכם" – ייסוד ה-Central Verein ,

1996, 152 עמ' המרכז לחקר תולדות ישראל

ע"ש בן ציון דינור  40 ₪

 

בורנשטיין, אהרן

הקבצנים, פרק בתולדות יהודי גרמניה

1992, 214 עמ', ראובן מס  45 ₪

 

בכרך, צבי

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה, 5

יעקב כ"ץ  החוקר כפדגוג, 2004 , 7 עמ' – 15 ש"ח

 

בן ארי, ניצה

רומן עם העבר, הרומן ההיסטורי היהודי-גרמני

מן המאה ה – 19 ויצירתה של ספרות לאומית,

1997, 301 עמ', דביר  60 ₪


 

בק, ליאו

מהות היהדות, 1986, 150 עמ', מוסד ביאליק 35 ₪

 

 

ברזילי, דוד
האדם הדיאלוגי. תרומתו של מרטין בובר לפילוסופיה,
2000, 330
עמ', הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס  68 ₪

 

ברנר, מיכאל

תחיית התרבות היהודית בגרמניה הויימארית,

2003, 300 עמ',מרכז זלמן שזר  95 ₪

 

ברקאי אברהם

יהודי גרמניה, 1996, 79 עמ', מרכז ההסברה  15 ₪

 

ברקאי, אברהם (עורך)

ליאו בק, מנהיגות והגות 1933-1945,

2000, 233 עמ', מרכז זלמן שזר 59 ₪

 

גולדשמידט, דניאל

מחזור סוכות, 1981, 483 עמ', הוצאת קורן 40 ₪

 

דורון, יהויקים

נעורים בתנועה, מקורות לתולדות תנועות הנוער היהודיות

בגרמניה, 1909 – 1933, 1996, 340 עמ', ראובן מס 50 ₪

 

הילדסהיימר, מאיר

פנקס קהילת שנייטאך, תשנ"ב, 401 עמ' 60 ₪

 

וולטש, ברוך פליכס

חסד וחרות, 1968, 298 עמ', מוסד ביאליק  25 ₪

 

וולטש, רוברט

בנפתולי הזמנים, 1981, 139 עמ', הוצאת שוקן  15 ₪

 

וולקוב, שולמית

במעגל המכושף – יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים,

 2002, 300 עמ', הוצאת עם עובד 84 ₪

 

וייגרט, ראובן (עורך)

זיכרונות, תעודות, יומנים מהמאה ה- 18

 ועד אמצע המאה ה- 19, 2002,

195 עמ', מכון ליאו בק ירושלים  40 ₪

 


 

זיכרונות, תעודות, יומנים מ- 1850 עד 1933,

2003, 112 עמ', מכון ליאו בק ירושלים  40 ₪

 

זיכרונות, תעודות יומנים מהמאה העשרים,

2005, 156 עמ', מכון ליאו בק ירושלים  40 ₪

 

וייס, יפעת
אתניות ואזרחות. יהודי גרמניה

ויהודי פולין 1933-1940, 2000, 309 עמ',

הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס  63 ₪ 

 

וינר, מקס

הדת היהודית בתקופת האמנציפציה,

1974, 303 עמ', מוסד ביאליק 40 ₪

 

ולק, יוסף

כיום אתמול, מסות מאמרים וזכרונות,

 1997, 377 עמ', הוצאת ששר

ואוניברסיטת בר-אילן 60 ₪

 

וסרמן, הנרי (עורך)

ההיסטוריה הגרמנית-יהודית שירשנו,

2004 , 245 עמ',

הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס 65 ₪

 

זליגמן, אברהם

מהמבורג לירושלים - קורות חיי

2004 ,120 עמ', הוצאה פרטית

 

זלינגר, אליהו

למרות הכל... תנועות הנוער החלוציות בגרמניה

 בשנים 1933-1943,

1998, 302 עמ', הוצאת יד יערי 40 ₪

 

כהן, הרמן

דת התבונה ממקורות היהדות, מהדורה שניה,

1996, 566 עמ', מוסד ביאליק  55 ₪

 

כוכבי, יהויקים

חימוש לקיום רוחני, 1988, 205 עמ', הקיבוץ המאוחד 15 ₪

 

לוי, זאב

היהדות בתמונת עולמם של האמאן, הרדר וגיתה,

1994, 333 עמ', מוסד ביאליק  60 ₪


מאיר, מיכאל (עורך)

תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה.
כרך א: מסורת והשכלה 1600-1780,

 2000, מרכז זלמן שזר, 374 עמ', 90 ₪
כרך ב: אמנציפציה ואקולטורציה 1780-1871,

           2000, מרכז זלמן שזר, 396 עמ', 90 ₪ 
כרך ג:  אינטגרציה במחלוקת 1871 – 1918

          2005, מרכז זלמן שזר, 444 עמ' 90 ₪

כרך ד: התחדשות וחורבן 1918 – ,1945

          2005 מרכז זלמן שזר, 415 , 90 ₪

 

מוצקין, גבריאל

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה, 3

דור הציונים הראשונים, 2001, 18 עמ' 15 ₪

 

מירון, גיא

מקהילת זיכרון למרכז מחקר

תולדות מכון ליאו בק ירושלים

מרכז זלמן שזר , 2005, 132 עמ' 20 ₪

 

 

סימון, עקיבא ארנסט

פרקי חיים / בנין תוך חורבן, 1981,

248 עמ', ספרית פועלים 25 ₪

 

עמיר, יהוידע

דעת מאמינה - עיונים במשנתו של פרנץ רוזנצוויג,

  2004, 364 עמ', הוצאת עם עובד 84 ₪

 

פלג, ארז

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה, 4

על משמעות היהדות בבחרותו ובהגותו המוקדמת של

ש"ה ברגמן, , 19 עמ' 15 ₪ 2003

 

 

פרנקל, דניאל

על פי תהום, המדיניות הציונית, שאלת יהודי גרמניה

1933- 1938, תשנ"ד, 329 עמ', הוצאת מאגנס  60 ₪

 

פרנקל, יונה

מחזור שבועות, 2000, 718 עמ', הוצאת קורן  190 ₪

 

פרנקל, יונה

מחזור פסח, תשנ"ג, 673 עמ', הוצאת קורן  60 ₪

 

פרעות נובמבר 1938

1992, 140 עמ', יד טבנקין  15 ₪


 

צור, יעקב
בין אורתודוקסיה לציונות.

הציונות הדתית ומתנגדיה (בגרמניה 1896- 1914),

2001, 358 עמ', הוצאת אוניברסיטת בר-אילן 95 ₪

 

קוגמן, טל

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה, 6

"הפיתוי עז, ולבה של האישה כה חלש",

2004, 44 עמ'  15 ₪

 

קלמפרר, ויקטור

יומנים 1933 – 1945 מבחר, (עורכת אילנה המרמן)

2004, 536 עמ', הוצאת עם עובד  84 ₪

 

קרויאנקר, גוסטב

יצירתו של ש"י עגנון (עורך דן לאור),

1991, 177 עמ', מוסד ביאליק  75 ₪

 

ראובן, מיכאל                                               

הינריך גרץ - ההיסטוריון של העם היהודי,

2003, 223 עמ', מוסד ביאליק  78 ₪

 

רוזנבליט, פינחס

בישראל ובאדם

1992, 438 עמ', דף נוי

 

רוזנצוויג, פרנץ

כוכב הגאולה, תשנ"ג מהדורה שניה 1970,

437 עמ', מוסד ביאליק  45 ₪

 

ריכרץ, מוניקה

אזרחים על תנאי, יהודי גרמניה – פרקי זכרונות

1780 – 1945, תשנ"ד, 517 עמ', מוסד ביאליק  80 ₪

 

שאר ישוב, אהרן

שטיינהיים על התגלות ותיאוקרטיה, 1989, 221 עמ',

הוצאת ראובן מס  35 ₪

 

שביט, יעקב / ערן, מרדכי

מלחמת הלוחות,

2003, 305 עמ', הוצאת עם עובד 84 ₪


 

שטראוס, ליאו
ירושלים ואתונה. מבחר כתבים.( עורך אהוד לוז)
2001, 443 עמ', מוסד ביאליק  115 ₪

 

שטרן,  אליעזר

אישים וכיוונים

1987, 160 עמ', אוניברסיטת בר-אילן  20 ₪

 

שמידט, כריסטוף

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה, 2

2000, 19 עמ', זכרונות מן העתיד 15 ₪

 

שפי, נעמה

גרמנית בעברית, תרגומים מגרמנית בישוב העברי

1882-1948, 1998, 295 עמ', הוצאת יד בן צבי 60 ₪